نام آگهی دهنده : مسعود امیرخانی
  ایمیل: marketing@daunix.com
  تلفن : 09130943024
  آدرس اینترنتی : daunix.com
  نام آگهی دهنده : مجتمع آموزشی تندیس تهران
  ایمیل: info@ttandis.com
  تلفن : 02166426047
  آدرس اینترنتی : www.ttandis.com
  نام آگهی دهنده : سازه چادری غشا مهدیان
  ایمیل: mahdian.ghasha@gmail.com
  تلفن : 22053872
  آدرس اینترنتی : http://ghasha.ir/
      knazari
  نام آگهی دهنده : کاوه نظری
  ایمیل: NAZARI.GHASHA@GMAIL.COM
  تلفن : 02122053872
  آدرس اینترنتی : http://www.nhaco.ir/fa/page/index