نام آگهی دهنده : مسعود امیرخانی
  ایمیل: marketing@daunix.com
  تلفن : 09130943024
  آدرس اینترنتی : daunix.com
  نام آگهی دهنده : مجتمع آموزشی تندیس تهران
  ایمیل: info@ttandis.com
  تلفن : 02166426047
  آدرس اینترنتی : www.ttandis.com